Searching for wkk?

wkk
 
Warmtekrachtinstallatie WKK Stimular De werkplaats voor duurzaam ondernemen.
Samen met Stimular. Samen met Stimular. Wat kunnen wij voor je vinden? Een kleinschalige warmtekrachtkoppeling WKK is een alternatief voor een aardgasgestookte verwarmingsketel. Hierbij drijft een gasgestookte motor een generator aan. De warmte die vrijkomt via de koeling van de motor en via de rookgassen kan nuttig worden gebruikt voor de verwarming van het gebouw of voor de productie van warm tapwater. Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Zie ook de maatregel Duurzame warmte. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer. Vloeroppervlak dient groter te zijn dan 5.000 m 2 en met centrale warmteopwekking.
Warmtekrachtkoppeling: Remeha ELW Remeha.
Dit maakt de warmtekrachtkoppelingsinstallaties WKK zeer efficiënt. De krachtopwekking in een aardgas WKK-installatie van Remeha kan de consumptie van primaire energie tot 40% en de CO2-uitstoot zelfs tot 60% verminderen. Maximale efficiëntie d.m.v. Gedecentraliseerde en klimaatvriendelijke energieproductie. Verkrijgbaar in een versie met thermisch vermogen van 20-43 en 50-100. Ecolabel als verwarmingsproducent: A voor de Remeha ELW 20-43. Bedrijfszekerheid ten top. Voor onderhoud en herstellingen, gebruiken we de meest geavanceerde meetinstallaties en controlesystemen, zoals video-endoscopie. Door gebruik te maken van deze technieken kunnen we motoronderdelen onderzoeken, zonder deze te ontmantelen, waardoor we de stilstandstijden kunnen verlagen tot het minimum. De inspectie en het onderhoud op de motoren en automatiseringsapparatuur zorgt ervoor dat uw WKK-installatie op een maximale efficiëntie draait. Met een beschikbaarheid van 95% zet Remeha een standaard in de sector. Gekwalificeerde technici en een magazijn met een uitgebreide collectie reserveonderdelen, vormen de basis van onze professionele onderhoudsdienst. Remeha ELW WKK-installaties. Remeha ELW 20-43. Gas gestookte compacte WKK-installatie 20-43 kW.
Micro-WKK brengt warmtekrachtkoppeling bij particulier.
Als doelstelling werd in het Vlaamse regeerakkoord ingeschreven dat tegen 2010 een kwart van de elektriciteitsleveringen getrokken wordt uit duurzame energiebronnen 19% warmtekrachtkoppeling en 6% hernieuwbare energiebronnen. Om deze doelstelling te realiseren, wordt energiebesparing via warmtekrachtkoppeling aangemoedigd door het systeem van de warmtekrachtcertificaten of groenestroomcertificaten.
Micro warmtekrachtkoppeling met sterling motor voor huishoudelijke toepassingen; micro-WKK, MWKK, M-WKK, micro-warmte kracht koppeling, mini warmte kracht koppeling, micro warmte kracht koppeling.,
Besparing per jaar. WKK op aardgas. 46325 kWh/jaar 4632 liter mazout/ jaar. COP van 3! Verbruik gas in kWh. Elektrisch verbruik in kWh. Opbrengst elektriciteit in kWh 016, /kWh. Opbrengst elektriciteit in Euro. Kost per jaar. Een warmtepomp kost meer dan een gasketel. Winst per jaar. Investering en lening. Micro warmte kracht koppeling kan een mooie investering zijn. Vooral indien je ze fiscaal kan inbrengen via een lening. Indien je hypothecaire lening van het huis is afbetaald of bijna is afbetaald dan wordt het zeer interessant om bijvoorbeeld je afbetaalde schuld terug op te nemen op je oude lening zodat je de notariskosten kan vermijden.
Wat betekenen de WKK-kosten?
Wat betekenen de WKK-kosten? De WKK-kosten staan voor de kosten die verbonden zijn aan warmtekrachtkoppeling WKK. De Vlaamse regering verplicht alle leveranciers om groene energie aan te kopen. De meerkosten worden verrekend in de energiekost via de WKK-bijdrage en de bijdrage hernieuwbare energie.
VPK Paper uitgerust met een 3.000 kWél WKK! Coretec.
VPK Paper uitgerust met een 3.000 kWél WKK! Een winstgevende en duurzame investering. Met het oog op de optimalisatie van de energiekosten en een vermindering van de ecologische voetafdruk, contacteerde VPK Paper Coretec Energy voor het uitvoeren van een studie, de installatie en het onderhoud van een biogas warmtekrachtkoppelingseenheid.
WKK en brandstofcel.
WKK en brandstofcel. WKK en brandstofcel. WARMTE EN ELECTRICITEIT. Een warmtekrachtkoppeling levert zowel elektriciteit als warmte. Dit is een groene, verstandige investering voor inrichtingen waar er veel warm water en elektriciteit verbruikt wordt, zoals zwembaden, rusthuizen, ziekenhuizen, hotels, fabrieken., WKK installaties vragen een zeer correcte dimensionering, implementatie en opvolging om het nodige rendement te halen.
Wat is een WKK of warmtekrachtkoppeling.
Energieboekhouding en controle van facturen. Besparen met warmtekrachtkoppeling. Klanten over EVS. Wat is warmtekrachtkoppeling WKK? Home Analyse van uw energieprofiel. Wat is warmtekrachtkoppeling WKK? Hoe het werkt. Een installatie voor warmtekrachtkoppeling werkt met een motor die een alternator aandrijft. Die alternator wekt elektriciteit op.
Warmtekrachtkoppeling WKK: tegelijk verwarmen en elektriciteit produceren ATTB: Associatie voor thermische technieken in België vzw.
Hoe werkt warmtekrachtkoppeling? Het werkingsprincipe van WKK is vrij eenvoudig. De brandstof laat de motor draaien. Naargelang de brandstof kan dit met verschillende technieken: stoomturbine, gasturbine, Stirlingmotor met externe verbranding, inwendige verbrandingsmotor, brandstofcellen. De motor zet een alternator wisselstroomdynamo in beweging, waardoor elektriciteit wordt opgewekt en een koelvloeistof zorgt ervoor dat de installatie niet oververhit geraakt. Een warmtewisselaar recupereert de warmte uit de koelvloeistof en gebruikt die om warm water aan te maken voor de verwarming of sanitaire toepassingen. Ook de warmte uit de verbrandingsgassen wordt via condensatie gerecupereerd en gebruikt voor de warmwaterproductie. Het grote voordeel van gedecentraliseerde WKKs ten opzichte van klassieke elektriciteitscentrales is duidelijk. De warmte die bij de opwekking van elektriciteit ontstaat, gaat in die centrales steeds als restwarmte verloren. WKK-installaties gebruiken die restwarmte wel en slagen er zo in om een rendement te halen dat soms dubbel zo hoog ligt dan wanneer elektriciteit en warmte afzonderlijk worden geproduceerd. Micro-WKK voor residentieel gebruik: op gas of op brandstofcellen. Microwarmtekrachtkoppeling micro-WKK is in feite niets anders dan een hoogrendementsketel die naast warmte ook elektriciteit opwekt.
Warmte-krachtkoppeling WKK.
Op basis van uw verbruiksprofiel voeren we een WKK-potentieelstudie uit. We nemen dan het verbruik en de effectieve energievraag onder de loep en bepalen zo de optimale dimensionering van de WKK in functie van uw bedrijfsvoering. Daarnaast helpen we u ook bij de begeleiding van het netbeheer o.a.
Wkk definitie Encyclo.
De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Ook op deze website. Woord begint met Woord eindigt op Woord bevat Bronnen Categorieën Op deze dag Populair Sitemap Alle woorden A-Z Nieuwe woorden.
Warmtekrachtcentrales Gecombineerde productie van warmte en elektriciteit Viessmann.
Binnen de context van de energierevolutie en de stijgende energieprijzen wint de decentrale stroomopwekking steeds meer aan belang. Warmtekrachtkoppeling WKK zal een belangrijke aanvulling zijn op de elektriciteitscentrales. Het is de bedoeling om het aandeel van de elektriciteit die via WKK-installaties wordt opgewekt, tegen 2020 te doen stijgen van 16 naar 25 procent.

Contact Us