Looking for biogas?

biogas
 
Biogas Wikipedia.
Dat wordt in Nederland steeds minder omdat organisch afval niet meer mag worden gestort. Vanwege de biologische oorsprong kan biogas een duurzame energiebron zijn. Door het gebruik van het biogas kan het vrijkomen van methaan een sterk broeikasgas worden beperkt.
EMIS Navigator.
VLAREM, VLAREL, DABM, MER, VLAREBO, bodemdecreet, Milieuvergunningsdecreet en nog veel meer, steeds bij de hand. De mobiele Navigator maakt het mogelijk om alle wetgeving die beschikbaar is op de Navigator website te downloaden. Eenmaal de wetteksten zijn geïnstalleerd, kan je deze ook offline consulteren.
Biogas: een duurzame bron van energie.
Naast de hoofdcomponent methaan bevat biogas ook onder andere koolstofdioxide, waterstof en ammoniak. Om het biogas te kunnen injecteren op het aardgasnet moet het gezuiverd worden tot ca. Daarna wordt in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie WKK-installatie het biomethaan omgezet in warmte en elektriciteit.
Wat is biogas? Desotec.
Biogas wordt ook geproduceerd tijdens de anaerobe afbraak op stortplaatsen en wordt in dat geval stortplaatsgas genoemd. Het biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan en koolstofdioxide, maar bevat ook kleine hoeveelheden andere gassen en sporenelementen, zoals waterstofsulfide, ammoniak, siloxanen, zuurstof, mercaptanen enz.

Contact Us